Fiskehandler Reidar Fredriksen viser fram en rugg av en torsk den siste fredagen i november. Slike eksemplarer kan det bli vanskelig å få fatt i til julemiddagen, siden torskekvotene er fisket opp for året. Fiskehandler Reidar Fredriksen viser fram en rugg av en torsk den siste fredagen i november. Slike eksemplarer kan det bli vanskelig å få fatt i til julemiddagen, siden torskekvotene er fisket opp for året. Foto: Kjartan Bjelland

Frykter for årets juletorsk