Forsvarer om Viggo Kristi­ansens sikkerhet ved løsla­telse: – Forventer at poli­tiet er forbe­redt