Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS skal bygge ny E 39 fra Lyngdal og vestover. Dette bildet er fra arbeidet som foregår på Ny E 39 mellom Døle Bru og Mandal. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS skal bygge ny E 39 fra Lyngdal og vestover. Dette bildet er fra arbeidet som foregår på Ny E 39 mellom Døle Bru og Mandal. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Fikk milliardkontrakten om E 39-bygging

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS har fått kontrakten for utbygging av ny firefelts E 39 gjennom Lyngdal og til Kvinesheia.