• TRIVES: Lærervikar og innflytter Elisabeth Nesland er kommet til Justvik for å bli. Hvis hun vil kan hun søke jobb på nye Havlimyra ungdomsskole i 2009. FOTO: Kjartan Bjelland

Justvik venter på boomen

Etter 12 år med fraflytting står Justvik foran mer enn en tredobling av folketallet.