Ønsker ikke fengsel

Fengsels-funksjonærene i Kristiansand er sterkt uenige i å opprette fengsel på Evjemoen.