• Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Statens Vegvesen utelukker ikke endringer. FOTO: Helge Corneliussen

Skal ta nye sulfidprøver

Fylkesmannen vil ikke gripe inn og stanse planene om sulfidsteindeponiet i Kaldvellfjorden.