KRISTIANSAND VÅGSBYGDArbeid på anlegget, ofte om nettene, har skapt hodeverk og frustrasjon. Pluss skitne hus.— Det er blitt lite søvn, mye Ibux og nedstøvede terrasser, sier Rani Larsen, som bor sammen med mann og ett barn i Kjerrheia 18 D.Få meter unna er Lumberkrysset fornyet for 16 millioner kroner. Men det har kostet mer enn penger:- For oss nærmeste naboer, i tre boliger i Kjerrheia, har sommeren og høsten til tider vært forferdelig, sier Larsen.Hun anklager entreprenøren, Statens vegvesen, for gjentatt nattarbeid uten varsling. Hun vil, på vegne av naboene, ha erstatning for angrep av stokkmaur i husene etter at disse holdt til i et tre som ble felt. Regningen fra skadedyrfirmaet kom på 6000 kroner. SPERRET.

Rani Larsen fikk ingen beskjed da en betongblokk ble plassert foran garasjen og sperret den i nær tre måneder.- Bare én gang ble vi varslet om nattarbeid. Det var da asfalt skulle skrapes. Jeg har full forståelse for at slikt arbeid må gjøres om natten. Men jeg forstår ikke hvorfor forskaling fra brua må rives om natta, sier Rani Larsen.Hun legger til at kommunikasjonen med nattarbeidere har vært vanskelig. Hun nevner en navngitt person som eneste hederlige unntak i Statens vegvesen.- Jeg spurte ham om mulighet for kompensasjon. En blomsterbukett eller en konfekteske eller noe slikt. Etter å ha prøvd, svarte han at han i så fall måtte betale dette fra egen lomme, sier Rani Larsen.- Du kan jo spørre hvem som skal vaske husene. De ser ikke ut, legger hun til. BEKLAGER LITT.

Byggeleder for anleggsarbeidet, Hans Petter Nygaard, tar noe selvkritikk:- Ved et par tilfeller har nattarbeid pågått uten at naboer ble varslet. For øvrig har formannen på nattskiftet fått beskjed om å varsle berørte naboer. - Hva med garasjen med stengt atkomst?- Der forsømte vi oss. Vi skulle ha sagt fra. Men betongelementet ble lagt på offentlig grunn og måtte legges der for å sikre trafikken.- Hender det at berørte naboer får kompensasjon for anleggsstøy?- Der har hendt. Om det skjer i dette tilfellet, vil jeg ikke uttale meg om nå.På spørsmål om husvask, svarer Nygaard:- Det spørsmålet får de berørte beboerne ta opp direkte med oss og ikke gjennom media.Anleggsarbeidet, som har pågått siden begynnelsen av mai, er nå på det nærmeste ferdig. Bare grøntarbeid gjenstår.Tekst: Lars Hollerudlars.hollerud@fvn.no - 38 11 36 62