Brøytestasjon fredes

Naglestad brøytestasjon i Hægebostad er blitt fredet av riksantikvaren.