• FRITT FRAM: Jernbanesporet til venstre går inn til Hunsfos Fabrikker og er nedlagt. Likevel er ikke åpningen sperret. Nå lover Jernbaneverket at det vil bli gjort. I bakgrunnen ligger Hunsfoss skole. FOTO: Kjetil Reite

Fri adgang til skinnegangen

Her ved Hunsfoss skole er det fritt fram for barn som vil gå rett inn på skinnegangen.