Fant død sau

På en fjordperle utenfor Grimstad har et ullent vesen mekret sitt siste bæ.