Lillesandflørenes Når den nye bydelen skal bygges ut med tusen nye hus på Fløreneshalvøya blir det bom stopp for all ny hyttebygging.Da planene ble presentert for politikerne denne uken ble det slått fast at det også vil være ønskelig å innløse eksisterende hytter. Mest sentral er ferieeiendommen til FN-direktør Christian Thommessen innerst i Kviviga.Det fasjonable landstedet havner midt i nye boligfelt omgitt av terrasseblokker og flere eneboliger.Hytta ligger i området der det også kan være aktuelt å plassere et større felles bryggeanlegg. Flere andre kjendiser, familier Ibsen, Vestly og Bergesen-arvingen, Jan Chr. Sundt, som alle har sommeridyller på Flørenes, ser ut til å bli mindre berørt slik utbyggingsområdene er skissert. KONFLIKT

. — Vi har ikke flagget hvilke hytter det kan bli aktuelt å innløse. Det er lite attraktivt å sitte med fritidseiendommer mellom boligfeltene og sjøen. Det vil ikke fungere, sier Arild Syvertsen i Rambøll Mapping, som jobber på oppdrag for Lillesand kommune. -Konsekvensene av forslaget blir det opp til politikerne å avgjøre, sier Syvertsen, som understreker at utbyggingen ligger 10 - 20 og 30 år fram i tid. MILLIONER.

Hytteeier, Christian Thommessen tar gigantplanene med ro.- Dette blir et langt lerret å bleke for kommunen. Innløsning av hytter er et kommersielt tema. Økonomien blir avgjørende, sier Thommessen, og viser til at kommunen også luftet lignende planer for ni år siden. - Den gang snakket vi om at taksering av hyttene i området ville ligge på et sted mellom 75 - 100 millioner kroner. Senere har det skjedd en del. Blant annet har undertegnede fått lov til å gjøre en rekke grep som har ført til en vesentlig verdiøkning, sier han, og anslår verdi av hyttene i dag til drøye 150 millioner kroner, og legger til: - Vi er mange som ser verdien av å få til en god boligplan. Men det er en del avveininger som må tas. Hensynet til hytteeierne må telle med om Lillesand kommune vil unngå konflikt. Tekst: Marianne Gauslaamarianne.gauslaa@fvn.no- 38 11 35 77