• PENGEMASKIN: Fra nyttår kan det koste 25 kroner å passere bomstasjonen på E 39 på Kvinesheia. FOTO: Torbjørn Witzøe

Bilistene får bomregningen

Størstedelen av regningen for de store overskridelsene i Listerpakken veltes nå over på bilistene i form av økte bompengesatser og flere år lengre innkrevingsperiode.