• BLIR LYNGDØL: Kunstkua "Punktum" var 24. august på besøk i Lyngdal, og kommer nå tilbake for godt. ARKIVFOTO.

Kunstkyr tilbake til Lyngdal

Tre av kunstkyrne fra Cow Parade Telemark havner permanent i Lyngdal.