• FOTO: Christian Nørstebø

Billigst i landet

Se hva det koster å passere vegfinansierende bommer andre steder i landet.