Gifter bort psykisk utviklingshemmede

Utlendingsdirektoratet (UDI) har nektet flere nygifte pakistanere innreise til Norge etter at de har giftet seg med psykisk utviklingshemmede norskpakistanere.