• ØNSKER Å UTFORDRE: Fungerende domprost i Kristiansand, Helge S. Schmidt, skulle ønske flere ville ta trosaspektet på alvor og våge å samtale om det. FOTO: Arkiv, Torstein Øen

- Skulle ønske flere tok troen på alvor

Det sier fungerende domprost i Kristiansand, Helge Sigurd Schmidt, og etterlyser samtaler omkring prinsessens tro framfor å be henne melde seg ut av statskirken.