• SNOREN: Kronprins Olav klipper snoren til Varoddbrua i 1956. Blomsterpiker er Anne Elisabeth Glærum (t.v) og Arnhild Torsvik (nå Egeland). Til høyre for kronprinsen står Vest-Agders fylkesmann Lars Evensen.

Blomsterpiken fra 1956

Varoddbrua tok fire år å bygge og skulle stå i «uoverskuelig fremtid».