• FOTO: Kystatlas

Dumpet kloakken i sjøen

Et større skip skal ha tømt septiktanken sin i sjøen lørdag. Deler av utslippet ligger nå og flyter rett utenfor Fuglevik på Søm.