1 Når brakk Oddvar Brå skistaven ?a) 1979 b) 1982 c) 19852 Når vant Norge Melodi Grand Prix første gang?a) 1982 b) 1985 c) 1987 3. Når falt Jernteppet?a) 1989 b) 1990 c) 19914 Når begynte Nils Arne Eggen å trene Rosenborg?a) 1971 b) 1974 c) 19775 Når fikk vi barnetrygd i Norge?a) 1946 b) 1949 c) 19526 Når fikk vi Den norske bokklubben?a) 1961 b) 1964 c) 19677 ORD:Det gjelder å finne et ord som utgjør slutten på det første og begynnelsen på det andre, slik at vi får to nye. Eksempel: Fly ({hellip}..)Sykkel , det manglende ordet motor, slik at de to nye ordene er flymotor og motorsykkel: fag ({hellip}.) løp8 HVEM?Hvilken norsk næringslivkjendis skjuler seg her: RIKSFOND HJERNE9 GEOGRAFIHva heter verdens nest største innsjø?a) Lake Superior b) Victoriasjøen c) Lake Huron10 TALLFinn et tall som er slik at enten det multipliseres med 4 eller man legger 4 til det, så blir resultatet det samme.11 LOGIKKFem supermodeller (de er hhv 18, 20, 22, 24 og 26 år gamle) er på jobb rundt om i verden (et av stedene er Marokko) med fem superfotografer. Hvem er hvor gammel og er hvor med hvilken fotograf?Camilla er i Milano. Paula Canon er i Paris og jobber med en modell som er to år yngre enn Liz, som ikke fotograferes av Wat Kodak. Maren fotograferes av Lord Nikon, men ikke på Barbados. Ivan Hitachis modell er 20 år. Wenche er ikke den yngste av de fem modellene, mens Mette er den eldste. Hun som er på jobb i London er eldre enn hun som poserer for Matt Pentax.12 HVEM SA:Man setter ikke ned et representativt utvalg for å oppdage Nordpolena)Liv Ullmann b) Mosse Jørgensen c) Vibeke LøkkebergSvar 1-6: b, b, a, a, a, a 7. krets 8. John Fredriksen 9.a 10. 4/3 11. Camilla — 20 - Milano - Ivan Hitachi. Liz - 24 - Barbados - Matt Pentax. Maren - 18 - Marokko - Lord Nikon. Mette - 26 -London - Wat Kodak. Wenche - 22 - Paris -Paula Canon. 12. b