• FOTO: Scanpix

Ti spørsmål om dommedag

Debatten om dommedag raser på fvn.no, etter at en menighet i Kristiansand har holdt dommedagsseminar. Vi stilte derfor Kåre Skuland, pastor for Jesushuset i Kristiansand, ti spørsmål om hva som egentlig menes med dommedag.