Debatten om lederlønningene er dessverre så unyansert og forenklet at den ofte virker mer fordummende enn opplysende.