KULTUR: Så er det altså skjedd i Arendal. Amatørgrupper i området har ikke råd til å sette opp forestillinger i Arendals nye kulturhus. Hva vil da skje i Kristiansands nye storstue «Kilden»? Vil det bli for dyrt å bruke for vanlige amatørgrupper? Vil Kristiansand Barne— og ungdomsteater fortsatt være nødt å ha sine fremføringer på Aladdin scene? Eller vil den være nedlagt sammen med Biscenen i Agder Teater? Der har jo Det Dramatiske Selskab ofte sine fremføringer.Jeg ber om at noen i prosjektgruppen til «Kilden» kunne lette litt på sløret om priser på leie i det nye kulturhuset. Vi ser jo allerede nå at årskort for Starts hjemmekamper på «Sør Arena» ligger i norgestoppen angående priser.Vi må legge til rette slik at vanlige lønnsmottakere og pensjonister får råd til å delta på både idrettsarrangementer og vanlige kulturarrangementer som kommunen har store eierandeler i. De har jo skutt inn store beløp av våre skattepenger både i «Kilden» og «Sør Arena».Jeg synes at prisnivået på vanlige arrangementer i kultur- og idrettssektoren er blitt så høye at vanlige folk teller på knappene før de løser billett. Det er ofte folk som er ansatt i sponsorbedrifter som frekventerer arrangementene. Dette er vel feil utvikling?Kjell VilandKristiansand