• VÆPNET RAN: I april ble Sparebanken Sør utsatt for væpnet ran av to 24 år gamle menn fra Østlandet. Banksjef Lars Pedersen mener straffen på henholdsvis fire og fire og et halvt år er for lav. FOTO: ARKIV

Synes straffen er lav

Banksjef i Sparebanken Sør, Lars Pedersen, synes det er urimelig at de to ranerne bare skal sone henholdsvis fire og fire og et halvt år etter det væpnede ranet.