• BISKOP-BOSS: Olav Skjevesland blir etter alt å dømme øverste leder for biskop-kollegiet i Norge. FOTO: ARKIV

Skjevesland blir biskopenes sjef

Agderbiskop Olav Skjevesland blir mest sannsynlig Finn Wagles etterfølger som ny preses, leder for Bispemøtet.