Adresse: Berse Terrasse 19,4760 BirkelandYrke: Pensjonist, tidligereoppsynsmann i veivesenetAktuell: Har fåttH.M. Kongens fortjenstmedaljeHele 39 ganger har han vært med som tidsvitne, når elever fra ungdomsskolen har reist til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Senest i høst dro han sammen med en tiendeklasse fra Valstrand Ungdomsskole på Birkeland.Johan Johansen synes det har vært viktig å være med, for å gi dagens unge førstehåndskunnskap om hva som egentlig skjedde i skrekkens leirer. Tirsdag kveld, foran en fullsatt gymsal på Valstrand, ble han overrakt H.M. Kongens Fortjentsmedalje av tidligere general og nå fylkesmann Hjalmar I. Sunde.Johan Johansen var selv en ungdom på 19 år da krigen kom til Norge. Han ble utkommandert på tvangsarbeid for tyskerne, samtidig som han var med i hjemmefrontarbeidet under MILORG.Angivere avslørte en stor motstandsgruppe i indre Agder i desember 1942, og Johan og hans motstandsgruppe fikk i oppdrag å skjule medlemmer som var på flukt fra Gestapo. Disse medlemmene kom til Birkenes, ble gjemt og så fraktet videre til Oslo. Rett over nyttår kom imidlertid den tyske razziaen til Birkeland, og flere medlemmer ble fengslet. Blant dem Johan Johansen. Han ble sendt til det beryktede Arkivet, der han gikk gjennom forhør. Senere ble det Grini før han i juni 1943, sammen med 140 andre fanger, ble sendt til Tyskland og endte i Sachsenhausen. For å overleve var det om å gjøre å ikke slippe grusomhetene inn på seg. De prøvde også å ta vare på hverandre og opplevde et sterkt samhold. Så, endelig, våren 1945, dukket de hvite bussene fra svensk Røde Kors opp, og Johan kom seg ut av Tyskland før krigen var over. Til tross for alt han hadde opplevd: Like etter krigen var Johan nede igjen i Tyskland, denne gang med en hjelpesending. Nå følte han medynk med de tyske sivile som hadde vært skadelidende under krigen.Johan har vært opptatt av at alle skal få vite sannheten om det som skjedde. Å sende ungdom ned til leirene er viktig for å hindre historien i å gjenta seg. Tirsdag var det så tid for mimrekveld for den tiendeklassen fra Valstrand som Johan Johansen ledsaget tidligere i høst. Vi fikk gripende tilbakeblikk på turen og glimt av Asbjørn Arntsens spill «Du må ikke sove», som nylig ble oppført på Arkivet med elever fra Valstrand.Tidens gang gjør at tidsvitner forsvinner. Og for å bevare historien for ettertiden var Johan, sammen med to andre tidsvitner, med på en film, «Mi glømmer det aldri», som ble produsert av Birkenes kommune i år 2000.JOSTEIN BLOKHUS