• FRIAREAL: Disse strendene i Buane ved Sodefjed skal kjøpes og rustes opp av staten. FOTO: Trygve Skramstad

Staten kjøper opp private strender

Staten skal kjøpe og ruste opp en rekke private strender på Sørlandet.