Får du ikke inn NRK3?

NRKs nye kanal har skapt forvirring.