• I østre Strandgate er Tore Hansen-Tangens bygg helt ferdig. Problemet er at det ikke er godkjent. Fylkesmannen har opphevet byggetillatelsen som Kristiansand kommune gav. I dette tilfellet mener kommunen at fylkesmannen driver med "millimeterjuss".

Har opphevet 32 byggesaker i Kristiansand

Fylkesmannen mener de altfor ofte må overprøve vedtak som kommunene har gjort. Resultatet er lang saksbehandlingstid og utbyggere som må vente på å komme i gang.