• Midtdeleren skal smales ned fra tre til èn meter, slik at det blir plass til kollektivfelt fra Vollebakken ned på Bjørndalssletta.

Kollektivfelt ferdig 1. juni

Vegvesenet er i rute med å bygge kollektivfelt fra Vollevannet ned mot Bjørndalssletta.