• Helene Bjerke Fredheim (Frp) mener nynorsk er en viktig grunn til at elever dropper ut fra videregående. Hun vil la dem slippe eksamen og karakter på ungdomsskolen. Da slipper de også nynorsk på videregående. FOTO: Kristin Ellefsen

Elever kan slippe nynorsk

Frp i Kristiansand mener færre elever vil droppe ut hvis de slipper nynorsk. Nå blir et prøveprosjekt utredet.