• Strømme er en av flere skoler i Kristiansand der elever og lærere har god plass å boltre seg på. Her i undervisningslokalene til 6. trinn. FOTO: Reidar Kollstad

To av ti skolepulter står tomme

Bare 80 prosent av elevkapasiteten på skolene i Kristiansand er utnyttet. Samtidig bruker Kristiansand vesentlig mer på skole enn sammenlignbare kommuner.