• Denne illustrasjonen viser den planlagte Kvinesheia Vindpark. SAE ønsker å bygge et anlegg med inntil 26 vindmøller, som skal gi strøm til 10.000 husstander. FOTO: SAE VIND

Hevder vindpark-avtale er utløpt

— De fornyet avtalen for sent. Nå må alt reforhandles, ellers er det ikke grunnlag for å bygge Kvinesheia Vindpark, sier grunneierne Rolf Bergstrøm og Geir Inge Ringsbye.