• Bare fire kommuner i Agder er store nok hvis Stortinget skulle sette som kriterium at alle kommuner minst må ha mellom 15.000 - 20.000 innbyggere. Det er Grimstad, Mandal, Kristiansand og Mandal. Resten må slå seg sammen.

Kun 10 kommuner i Agder

Regjeringens eget ekspertutvalg foreslår at en kommune minst må ha mellom 15.000 — 20.000 innbyggere. Det betyr rundt ti kommuner i Agder.