• Betonggulvet er delt inn i felt med såkalte rissanvisere, som skal forhindre at betongen sprekker. Nærmest i bildet ses en sprekk som ikke fulgte anvisningen. FOTO: Vegard Damsgaard

Kaller gulvsprekker «kosmetikk»

Rådhuskvartalet er nominert til Statens Byggeskikkpris. Men idyllen slår sprekker.