• Rent reiselivsfaglig er Odderøya det helt riktige stedet å utvikle et nytt museum, sier daglig leder Heidi Sørvig i Visit Sørlandet. FOTO: Lars Hoen

- Må lage opplevelser i sentrum

— For å skape trafikk, må attraksjoner ligge sentralt. Sett fra reiselivet er Odderøya et helt riktig sted å legge museet.