• Biskop Stein Reinertsen vil levere høringsuttalelse om reservasjonsordningene. FOTO: Torstein Øen

Departementet vil høre

Helse— og omsorgsdepartementet ber religiøse organisasjoner og kirkeledere fortelle dem hva de mener om reservasjonsretten.