• Flere av kommunene i Agder er rammet av de enorme vannmassene. Her er riksveien på Drangsholt. FOTO: Kjartan Bjelland

Slik går det med kommunene nå

Flere berørte kommuner kan rapportere om lite nattesøvn og full beredskap de siste dagene. Økonomiske konsekvenser er enda ukjent, da fokuset er å sikre liv og helse.