KRISTIANSAND: Da det felles somatikkplanutvalget for de to Agder-fylkene anbefalte at det skal ansettes tre nye nevrologer på Aust-Agder Sentralsjukehus (ASA), la de til grunn at netto merkostnad ville bli 800.000 kroner. Ved å øke antall nevrologer ved ASA fra dagens fem til åtte, vil det være fullt beredskap på disse områdene ved begge sentralsykehusene.I går la professor Trond Bjørnenak ved fakultet for økonomi ved Høgskolen i Agder (HiA) fram en rapport som viser at de årlige merkostnadene blir fem millioner kroner.— Det er klart at vi som politikere føler oss lurt, selv om det sikkert ikke er bevisst fra faggruppens side. Jeg hadde en mistanke, og nå er den bekreftet. Fra politisk hold skulle vi nok ha sørget for at gruppen som la fram sin anbefaling også var representert med en økonom. Nå har vi bedt faggruppen komme sammen for å gi en ny innstilling i saken, sier leder av somatikkplanutvalget, helsepolitiker Jon Grindland (Sp) fra Vest-Agder.Jon Grindland regner med at det også på andre fagområder ved de to sykehusene vil kunne være mye mer penger å spare ved å samordne tjenestene, enn det legene selv har hevdet.- Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å legge fram en innstilling. Det blir opp til det nye statlige sykehusforetaket å iverksette eventuelle tiltak, sier Jon Grindland.Lite pasientgrunnlag

Professor Trond Bjørnenak sier at også han har vært forsiktig i sine anslag for hva det vil koste å bygge opp to beredskapsområder for nevrologi på Agder.- Det er ingen hemmelighet at det fra fagmiljøer andre steder i landet ses på som oppsiktsvekkende at det ble foreslått å bygge opp to fullt utbygde beredskapsområder innen nevrologi for en region som til sammen har kun 250.000 innbyggere. En viktig årsak til at norsk helsevesen sluker stadig nye milliarder, er at det parallelt ved flere sykehus bygges opp en stadig bredere spesialisering. Dermed går en stadig større andel av helsemilliardene til å betale for legers bakvakter og beredskap, fremfor til effektiv behandling, sier Trond Bjørnenak.Økonomiprofessoren er likevel ikke overrasket over at faggruppen kom fram til et såpass vidt forskjellig resultat enn han selv. Han peker på at legene har egeninteresse i å bygge opp et bredere fagmiljø på sitt sykehus. Som et eksempel la faggruppen til grunn at 2,75 prosent av Aust-Agders befolkning årlig vil ha behov til å komme til en førstegangs poliklinisk konstellasjon hos nevrolog. Landsgjennomsnittet er kun én prosent.torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no