LINDESNES: Fjellmassivet skal forvandles til utstillingslokale, kafe og en stor sal med i alt 200 sitteplasser. Her skal publikum få nyte tredimensjonale filmer, trolig med tema hentet fra fyr og fyrhistorie, konserter eller foredrag.Fjellhallen til om lag 20 millioner kroner kommer som følge av at Lindesnes fyr ble valgt til Vest-Agders tusenårssted. Staten har satt av halvparten av midlene til hallen, mens fylkeskommunen spytter i resten.— Pengene til dette prosjektet er på plass. Og vi håper å komme i gang med sprengningsarbeidene i 2003. I beste fall kan fjellhallen stå ferdig i 2005, sier Thor Ivar Hansen, daglig leder i stiftelsen Lindesnes fyr.