• Dersom mange pasienter kommer samtidig til akuttmottaket,intensivenhet og postoperativ kan strømnettet ryke på grunn av overbelastning. Og det fins ikke nødstrøm, bare nødaggregater. FOTO: Arkivfoto: Reidar Kollstad

Katastrofe kan bli kritisk på sykehuset

Strømnettet ved akuttmottaket, postoperativ og intensiv enhet på Sørlandet sykehus har ikke kapasitet nok til en stor ulykke eller en katastrofe med mange pasienter rammet.