Tarjei Å. Trydal blir hjulpet av lærling Balondemu Kerenhappuch på Bykle alders- og sjukeheim. Kommunen er har landets nest største andel av heltidsansatte i pleie og omsorg.  Tarjei Å. Trydal blir hjulpet av lærling Balondemu Kerenhappuch på Bykle alders- og sjukeheim. Kommunen er har landets nest største andel av heltidsansatte i pleie og omsorg. Foto: Heida Gudmundsdottir

Bykle på landstoppen innen heltid