• Tarjei Å. Trydal blir hjulpet av lærling Balondemu Kerenhappuch på Bykle alders- og sjukeheim. Kommunen er har landets nest største andel av heltidsansatte i pleie og omsorg. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Bykle på landstoppen innen heltid

I Bykle jobber over halvparten innen pleie og omsorg heltid. Det løfter dem opp på andreplass nasjonalt, og langt over resten av Agder-kommunene. I Iveland jobber under en av ti heltid.