• Planutvalget i Mandal var onsdag på befaring i området der det planlegges boliger like nord for Tregde-krysset. F.v. Elisbeth Lindland (MDG), John Kittelstad (KrF), utbygger Jon Erling Solås og Jon Gunnar Ask (H). FOTO: Jarle R. Martinsen

Blåser i Nye Veier-advarsel

Mandal kommune blåser i advarslene fra Nye Veier og går i gang med regulering av boligtomter midt i en mulig ny trasé til tilførselsvei fra ny E 39.