Flere skal få tilbud og private kan slippes til

foto