• Her stevner skoleskipet «Sørlandet» gjennom historiske omgivelser i Ny-Hellesund. Eierne av bygningene ber kommunen frita dem for eiendomsskatt, men får ikke gehør hos administrasjonen. Onsdag sier politikerne sitt i saken. FOTO: Sondre Steen Holvik

Vil ha fritak for eiendomsskatt i Ny-Hellesund

Velforeningen mener det er urimelig å pålegge eierne av de fredede bygningene eiendomsskatt.