• Det er blitt stilt spørsmål ved hvordan Kristiansand Havn forvalter sine eiendommer. FOTO: Kjartan Bjelland

Lovlighetskontroll av havna

I forbindelse med utbyggingen av Kanalbyen på Silokaia har Kystverket varslet lovlighetskontroll av Kristiansand Havn.