Navneforslaget skal tas opp på Statoils generalforsamling 15. mai, og det er allerede klart at regjeringen vil stemme for endringen, fastslår oljeminister Terje Søviknes (Frp).

– Regjeringen gir sin fulle støtte til Statoil-styrets forslag om å skifte navn fra Statoil til Equinor, og vil stemme for forslaget på Statoils generalforsamling. Beslutningen reflekterer at Statoil er i ferd med å utvikle seg til et bredt energiselskap, i tråd med den globale utviklingen i energisektoren, sier han.

Ap-motstand

Men hos Arbeiderpartiet faller ikke navneendringen i god jord. Partiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide omtalte først navneskiftet som «friskt», men like etter endret partiet syn på saken.

– Det å skifte navn på et selskap med så mye historie er et så viktig spørsmål at det tillegger generalforsamlingen å bestemme over, og er ikke noe styret bare kan bestemme. Statoil er mer enn seg selv, det er et selskap som forteller en historie om hvordan Norge håndterte det å bli et oljerikt land uten å gå på de samme tabbene som mange andre land som er rike på naturressurser, sier Barth Eide til Dagens Næringsliv.

Både Barth Eide og partileder Jonas Gahr Støre mener Søviknes må komme til Stortinget og informere bredt om saken. De gjør det klart at regjeringen må forsikre seg om at stortingsflertallet stiller seg bak navneendringen.

– Jeg kan minne om at Arbeiderpartiet tidligere har vært opptatt av å beholde Statoil-navnet. Høyre har lenge hatt et ønske om å fjerne «stat» fra Statoil, sier Støre til Dagens Næringsliv.

– Jåleri

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen, skriver på Facebook at det nye navnet «tar avstand fra selskapets historie, hva de driver med og hvem de er». Han omtaler skiftet som «jåleri». Også i Fremskrittspartiet reageres det.

– Ærlig talt så høres det ut som de har drukket en mikstur av grønt skifte og nytale. Hvorfor bytte et kjent, stolt navn, spør stortingsrepresentant og leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) på Facebook.

Miljøstiftelsen ZERO er langt mer positiv og mener signaleffekten av at Statoil skifter navn er historisk.

– Å gå bort fra «oil» i navnet signaliserer at de forlater tanken om at olje for alltid vil være kjernevirksomheten. Navneskiftet signaliserer at de tar inn over seg endringene som skjer i verdens energimarkeder, og at vekst innenfor andre, fornybare energikilder er avgjørende for selskapets langsiktige overlevelse. Det er bra både for klima og AS Norge, sier ZEROs leder Marius Holm.

Også Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), som har 1.300 medlemmer i Statoil, er godt fornøyd med Equinor-navnet.

Historisk dag

Statoil forklarer valget av navnet Equinor med at det kombinerer ordet «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, med «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse.

– I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser fram mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden, sier konsernsjef Eldar Sætre.