Kontrollutvalget ga påpakning for behandling av anonyme varslere

foto