• Leder Børre Andreassen i varslingsmottaket i Søgne måtte tåle hard kritikk av måten de har håndtert anonyme varslinger fra ansatte i kommunen på. Andreassen sa at mottaket hadde fulgt rådene de fikk fra et eksternt firma. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Kontrollutvalget ga påpakning for behandling av anonyme varslere

Leder av varslingsmottaket i Søgne fikk kritikk av kontrollutvalget for håndteringen av anonyme varslinger i kommunen.