En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sivilforsvaret tester varslingsanlegget

Klokka 12.00 onsdag gikk alarmen fra sivilforsvarets varslingsanlegg i alle norske byer. Det var bare en varslingsprøve.

Signalet som hørtes tre ganger i tre sirener (tyfoner), med ett minutts opphold mellom seriene, betyr: «Viktig melding – lytt på radio».

Alarmen som hørtes klokken 12.00 er bare en test.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv på nett og i sosiale medier, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.